Thế Giới Trò Chơi Otome Thật Khắc Nghiệt Với Nhân Vật Quần Chúng tập 12

Otome Game Sekai wa Mob ni Kibishii Sekai desu / Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games is Tough for Mobs
Lượt xem: 68,986
Cập nhật: 12 / 12 tập
Leon – một nhân viên công sở tại Nhật Bản bị chuyển sinh sang thế giới "Otome game" của kiếm và phép thuật. Cậu tuyệt vọng với thế giới trọng nữ khinh nam đó. Tại thế giới này, đàn ông chỉ như loài súc vật với nhiệm vụ duy nhất là cung phụng phái nữ. Chỉ có Hoàng thái tử cùng nhóm trai đẹp mà ngài dẫn đầu là ngoại lệ.
Trong thế giới phi lý này, Leon có một vũ khí. Đó chính là tri thức về trò chơi mà cậu bị cô em gái xấc láo ép phải chinh phục cho bằng được ở kiếp trước. Sử dụng tri thức ấy, Leon bất ngờ chống lại những cô gái thích gì làm nấy và đám trai đẹp.
Thế Giới Trò Chơi Otome Thật Khắc Nghiệt Với Nhân Vật Quần ChúngOtome Game Sekai wa Mob ni Kibishii Sekai desu / Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games is Tough for Mobsphim Nhật Bản Thế Giới Trò Chơi Otome Thật Khắc Nghiệt Với Nhân Vật Quần Chúng Thế Giới Trò Chơi Otome Thật Khắc Nghiệt Với Nhân Vật Quần Chúng tập 12 Thế Giới Trò Chơi Otome Thật Khắc Nghiệt Với Nhân Vật Quần Chúng tập 12Thế Giới Trò Chơi Otome Thật Khắc Nghiệt Với Nhân Vật Quần Chúng mới nhất Thế Giới Trò Chơi Otome Thật Khắc Nghiệt Với Nhân Vật Quần Chúng Vietsub Thế Giới Trò Chơi Otome Thật Khắc Nghiệt Với Nhân Vật Quần Chúng FHD
Phim Nhanh 1, Phim Mới 1, Phim Net 1, Chơi Game, Truyện Tranh, KUBET,